JOHANNESGÅRDEN

 

 

På korset bredde Gud sina händer för att omfamna jordekretsens gränser. (Kyrkofadern Kyrillos av Jerusalem s Katekes 13:8)