JOHANNESGÅRDEN

GUDSTJÄNSTER

Foto; E Ahlgrand

 

Mässa / Gudstjänster

UNDER TIDEN 24/6 TOM 13/8 FIRAS INGA GUDSTJÄNSTER; DÅ HAR JOHANNESGÅRDEN SOMMARSTÄNG

Mässa firas normalt på söndagar kl 10.00

Mässa på tisdagar kl 17.30

Mässa på tosrsdagar kl 17.00

Sista Torsdagen i månaden Rosenkransbön efter mässan, dock ej under sommaruppehållet.