JOHANNESGÅRDEN

 

 

På korset bredde Gud sina händer för att omfamna jordekretsens gränser. (Kyrkofadern Kyrillos av Jerusalem s Katekes 13:8)

 

EN SYNODAL KYRKA – att vandra tillsammans
JOHANNESGÅRDEN
Trollbärsvägen 16 Tynnered
www.johannesgarden.net
Söndagen den 13:e februari efter mässan kl 10,00 organiserar Johannesgården, ett gruppmöte för alla intresserade och som vill delta i Synodalitetsarbetet i vårt stift. Arbetet kommer att ledas av John Mossop medlem i Stiftets Pastoralråd. Information om Synodarbetet finns på www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023. Man kan anmäla sig på info@johannesgarden.net alla.
Alla är välkomna. Frågor besvaras av John Mossop tel 0707 93 06 92 eller av Diakon Daniel Pauchard tel 0708 96 27 35.